Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi: Paavo Nurmi –keskuksen asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä: Paavo Nurmi –keskuksen kannatusyhdistys ry. Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku. Y-tunnus: 0204840-3

3. Henkilörekisteristä vastaava henkilö: Koordinaattori Sini Nurmi, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku, puh.02-333 7560, sini.nurmi(a)utu.fi

4. Henkilörekisterin käyttötarkoitus: Asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, palaute- ja mielipidekyselyihin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

5. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään seuraavat asiakastiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, syntymäaika ja liikunta-aktiivisuus (kun se on saatavilla). Rekisteriin voidaan tallentaa asiakkaan itse ilmoittamat kiinnostuksen kohteet kohdennettua markkinointia varten. Rekisterissä on lisäksi asiakkaan hyväksyntä esim. uutiskirjeen tilauksesta.

6. Rekisterin tietolähteet: Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella yrityksen verkkosivustolla olevan sähköisen yhteydenottolomakkeen tai palaute-/kyselylomakkeen kautta asiakkaan siihen suostuessa. Paavo Nurmi –keskuksen palveluita käyttäneiden asiakkaiden tiedot (esim. nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika ja käytetty palvelu) tallennetaan laskutusta varten taloushallinnon ohjelmaan ja edelleen asiakasrekisteriin.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot tallennetaan kootusti rekisterinpitäjän työasemalle ja niitä käsitellään tietokoneyksikössä, joka on suojattu palomuurilla sekä haittaohjelmatorjunnalla ja vaatii kirjautumiseen käyttäjätunnuskohtaisen salasanan. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä vastaava henkilö huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

9. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteriin merkitty henkilö voi koska tahansa tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen asiakasrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 3. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä ja oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä kyselyitä varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteristä vastaavaan henkilöön puhelimitse 02-333 7560 tai postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.