TYÖPAIKKAILMOITUS: TUTKIJA/VÄITÖSKIRJATUTKIJA

PNK hakee tutkijaa/väitöskirjatutkijaa FIREA-tutkimushankkeeseen 1.11.2017-31.10.2018 väliseksi ajaksi

Tehtävän kuvaus

Paavo Nurmi -keskus on mukana Suomen Akatemian ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Finnish Retirement and Aging (FIREA) –tutkimuksessa, jota koordinoi Turun yliopiston Kansanterveystiede. Kyseessä on monitieteinen seurantatutkimus, jossa selvitetään eläkkeelle siirtymisen vaikutuksia elintapoihin, erityisesti liikuntaan, fyysiseen toimintakykyyn ja uneen sekä myöhempään terveyteen. Tutkimuksessa kerätään tietoa kyselyillä, kiihtyvyysanturimittauksilla sekä kliinisillä mittauksilla. Lisätietoja FIREA-tutkimuksesta löytyy osoitteesta www.utu.fi/firea

Palkattavan tutkijan työhön kuuluu tutkimuksen tiedonkeruuseen ja tulosten raportointiin osallistuminen. Tärkeänä osana työtä on oman väitöskirjatutkimuksen tekeminen ja tutkimusyhteistyö tutkimusryhmän muiden jäsenten kanssa. Tutkimusprojektin aiheena on objektiivisesti mitatun liikunnan muutokset eläkkeelle siirryttäessä sekä muutosten yhteys terveyteen ja toimintakykyyn.

Hakijalta odotamme

Tutkijan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta (esim. liikunta-, terveys- tai lääketiede) sekä kykyä ja motivaatiota jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Eduksi katsomme aiemman tutkimuskokemuksen liikuntatutkimuksen alalta, vahvan suomen ja englannin kielen taidon sekä hyvän tilastotieteen osaamisen. Hakijalta edellytetään myös organisointikykyä, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että yhdessä tutkimusryhmän muiden jäsenten kanssa.

Tehtävä on aluksi vuoden mittainen (1.11.2017–31.10.2018), mutta saattaa jatkua määräajan päättymisen jälkeen, jos projektille myönnetään siihen haettua lisärahoitusta. Tehtävän aloitusajankohta on neuvoteltavissa, mutta aloitus kuitenkin viimeistään 1.12.2017.

Tutkijan palkka on 2400€/kk. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävään haetaan 1.10.2017 mennessä lähettämällä hakemus sähköisesti osoitteeseen sini.nurmi(a)utu.fi. Hakemukseen tulee liittää CV, julkaisuluettelo ja muut hakijan pätevyyttä ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat sekä suosittelijoiden yhteystiedot.

Lisätietoja tehtävästä antavat FIREA-tutkimuksen vastuullinen johtaja dosentti Sari Stenholm (sari.stenholm(a)utu.fi) sekä Paavo Nurmi -keskuksen ylilääkäri Olli J. Heinonen (olli.heinonen(a)utu.fi).

Tulosta ilmoitus >>