Kuntotesti TRIATHLON

Kohderyhmä: Triathlonin harrastajat

Kuntotesti TRIATHLON sopii pyöräilyä ja juoksua harrastaville nykykunnon testaukseen ja tehokkaan harjoittelun tukemiseen. Testissä määritetään harjoitustasot sekä pyöräilyyn että juoksuun laktaattimittausten perusteella.

Testipakettiin kuuluu kaksi testiä. Ensimmäinen kuormitusvaihe submaksimaalisena hiukan yli anaerobisen kynnyksen, jonka jälkeen 20 minuutin aktiivinen palauttelujakso aerobisen perustason jälleen saavuttamiseksi. Toinen kuormitusvaihe maksimiin asti. Halutessaan molemmat testit voi viedä maksimiin asti, jolloin testit suositellaan tehtäväksi erillisinä päivinä.

Triathlon kuntotesti sisältää:

  • alkukysely ja –mittaukset, suullinen ja kirjallinen testipalaute
  • submaksimaalinen rasitus (pyöräily/juoksu) laktaattimittauksin
  • maksimaalinen rasitus (pyöräily/juoksu) laktaattimittauksin
  • harjoitustasomääritykset molempiin lajeihin

Kuntotesti TRIATHLONia voit täydentää hengityskaasujen mittauksella maksimitestiin maksimaalisen hapenkulutuksen selvittämiseksi ja kynnysmääritysten tarkentamiseksi, lihaskuntotestillä ja ponnistusvoiman mittauksella sekä InBody-kehonkoostumusmittauksella.

Myös ryhmätestimahdollisuus!

TRIATHLON ryhmätesti toteutetaan Kupittaan urheiluhallissa vauhdiltaan tasaisesti nousevana juoksusarjana (5 – 8 * 1000 m). Testissä määritetään harjoitusalueet (perus-, vauhti- ja maksimikestävyys) juoksuvauhteina ja sykkeinä perustuen laktaatin muutokseen juoksuvauhdin suhteen. Testistä lähetetään viikon kuluessa kirjallinen testipalaute, josta käy ilmi mm. aerobinen ja anaerobinen kynnys sekä laskennallinen maksimaalinen hapenkulutus. Ryhmän koko 4-5 henkilöä.