Muut testit ja mittaukset

LIHASKUNTOTESTIT

Kohderyhmä: Kaikille, jotka ovat kiinnostuneet lihaksistonsa suorituskyvystä.

Lihaskuntotesteillä kartoitetaan vatsa- ja selkälihasten sekä ylä- ja alaraajojen lihaskestävyyttä helpoilla toistotesteillä. Testit toteutetaan jokaisen oman kuntotason mukaan ja testitulokset annetaan kirjallisesti ja suullisesti, kannustaen. Tuloksia verrataan saman ikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin henkilöihin asteikolla 1-5. Lisäksi jokainen testattava saa neuvoja mm. lihaskuntotasolleen suositeltavista liikuntamuodoista.

Lihaskuntotestejä voit täydentää esim. kestävyyskunnon testauksella ja/tai kehonkoostumuksen mittauksella.


UKK-KÄVELYTESTI

Kohderyhmä: Tällä hetkellä vähemmän liikkuvat

Kävelytesti antaa kuvan testattavan henkilön verenkierto- ja hengityselimistön kunnosta. Testi suoritetaan esimerkiksi urheilukentällä tai muuten tasaisessa maastossa. Varusteiksi riittää ulkoliikuntavarustus ja lenkkitossut. Testistä saatu arvio sen hetkisestä kestävyyskunnosta voi innostaa esimerkiksi elintapamuutokseen. Henkilökohtaiset tulokset annetaan aina kirjallisesti ja niiden tulkintaa avataan lisäksi yhteisellä palauteluennolla.

UKK-kävelytestissä kävellään 2 km mahdollisimman reippaasti tasaisella vauhdilla. Testissä mitataan kävelyyn käytetty aika sekä syke maaliin tultaessa. Lisäksi lasketaan kuntoindeksi. Henkilökohtaiset tulokset annetaan kirjallisesti ja ne käydään läpi suullisesti yhteisellä testipalauteluennolla.

UKK-kävelytesti sopii hyvin isommille ryhmille, esim. työyhteisöille. Kävelytestin yhteydessä työyhteisölle voidaan järjestää esimerkiksi motivoiva hyvinvointia ja terveyttä edistävä asiantuntijaluento. Myös liikuntalajikokeilut ja kehonkoostumuksen mittaus ovat hyvä käytännön lisä UKK-kävelytestiin. Lue lisää työhyvinvointipalveluistamme.


LEPOSYKETESTI

Kohderyhmä: Sopii kaikille kuntotasosta riippumatta. Voidaan toteuttaa yksilölle tai isommallekin ryhmälle, esim. työyhteisölle.

Leposyketesti on nopein, helpoin, yksinkertaisin, turvallisin ja miellyttävin tapa arvioida kestävyyskuntoa. Kuntotulos lasketaan testattavan sukupuolen, iän, pituuden, painon, itsearvioidun neljäluokkaisen liikunta-aktiivisuuden sekä levossa mitattujen syketietojen (leposyke ja sykevälivaihtelu) perusteella. Testin etuna on, että se voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti kenelle tahansa paikasta riippumatta.