Kuntotestit ja mittaukset

Työntekijän hyvä fyysinen kunto parantaa terveyttä, työssä ja arjessa jaksamista sekä vähentää sairauspoissaoloja. Ihmiset kamppailevat yhä enemmän stressin ja palautumisen tasapainon kanssa. Työelämässä terveysongelmat ja -kustannukset ovat nousussa. Sairauspoissaoloista aiheutuva menetetyn työpanoksen kustannus kasvaa vuosi vuodelta yhä suuremmaksi. Ennakoivan tuen tarve on siis suuri. 

Paavo Nurmi -keskus vastaa haasteeseen ja tarjoaa uutena palveluna FIRSTBEAT LIFE -valmennuksen, jonka avulla tuemme työntekijän henkilökohtaista jaksamista niin työssä kuin vapaa-ajalla. Stressin ja palautumisen hallintaan suunnattu FIRSTBEAT LIFE edistää erityisesti työyhteisöjen ja työntekijöiden terveyttä. Erittäin tarkan mittausdatan pohjalta palvelu ohjaa yksilöllisesti kohti terveellisiä elintapoja ja auttaa yritystä työkykyriskien hallinnassa.

STARTTI-kuntotesti antaa kattavan kuvan fyysisen suorituskyvyn nykytilasta ja tulokset innostavat kohti terveellisempiä elintapoja. Uusintatestit auttavat fyysisen suorituskyvyn muutosten seurannassa. Testejä täydentämään sopii esimerkiksi InBody-kehonkoostumuksen mittaus, joka selvittää mm. kehon lihas- ja rasvamassan sekä nesteiden määrää ja niiden suhteellisen osuuden kehonpainosta.

AKTIIVI-testipaketit tukevat tavoitteellista harjoittelua ja seurantamittauksilla arvioidaan harjoittelun onnistumista. Testit ovat oivallinen tuki esimerkiksi yhdessä treenaaville työporukoille tai urheiluhaasteeseen valmistautuville.