Sähköiset terveysviestit

Toteutus

Uutiskirjeet jaetaan sähköpostilla. Se on moderni tapa tukea työssä jaksamista osana muita terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimia. Liitä viestit muihin PNK:n palveluihin. Sähköisessä muodossa olevat viestit voi tallentaa ja palata niihin myöhemmin. Uutiskirjeiden sisältö ja ulkoasu sovitaan yhdessä asiakkaan näköisiksi. Näin vaikutetaan juuri niihin terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueisiin, joita työyhteisö kokee tarpeelliseksi kehittää ja muutoksesta tulee pysyvää.

Sisältö

Esimerkkiaiheita:

  • Muutoksenteon perusteet ja siihen motivointi
  • Terveyden ja hyvinvoinnin eri osa-alueisiin (esim. stressin hallintaan, nukkumiseen, ravitsemukseen ja liikuntaan) liittyvät käytännön vinkit jokaiseen päivään.

Miksi?

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon jakaminen koko työyhteisölle on helppoa ja tehokasta uutiskirjeen muodossa. Jakamalla tietoa suunnitelmallisesti ja eri tavoin voidaan parantaa yksilön työssä jaksamista ja työyhteisön terveyttä sekä hyvinvointia.

Lisätiedot:
Puh. 010 3365 100
Sposti. harri.helajarvi@utu.fi