Edustajisto ja hallitus

Paavo Nurmi -keskuksen edustajisto 2021

Turun yliopisto:
Akatemiaprof. Olli Raitakari
Prof. Markus Juonala
Prof. Sari Stenholm
Yliopisto-opettaja Kimmo Koivisto

Kansaneläkelaitos:
Heikki Heilä
Hanna Elonheimo

Turun ammattikorkeakoulu:

Turun kaupunki:
Veijo Lehtonen
Anna Kaisa Ojala
Kari Jakobsson
Liisa Norontaus

Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry:
Hanna Järvinen
Heli Lönnblad

Paavo Nurmi -keskuksen hallitus 2021 (varajäsen sulkeissa)

Turun yliopisto:
Dekaani Pekka Hänninen (prof. Pasi Koski)
Prof. Harri Niinikoski (prof. Jorma Toppari)

Kansaneläkelaitos:
Johdon tukiyksikön johtaja Heli Korhola (vastaava erikoisasiantuntija Marianne Sundström)

Turun ammattikorkeakoulu:
Vararehtori Juhani Soini (koulutus- ja tutkimuspäällikkö Virpi Fagerström)

Turun kaupunki:
Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari (Pekka Peltomäki)
Yliopettaja Mari Lahti (palvelupääl. Hanna-Mari Mäkelä)

Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry:
Toiminnanjohtaja Nanette Huovinen (ylilääkäri Minna Löppönen)