Liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutus

Liikuntalääketieteen keskukset vastaavat yhteistyössä eri yliopistojen kanssa liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutuksesta Suomessa. Erikoistuvat lääkärit työskentelevät erikoistumiseen liittyen kolme vuotta eri keskuksissa. Keskusten tärkeänä tehtävänä on myös tieteellisen jatkokoulutuksen järjestäminen tutkimusprojektien yhteydessä ja osana erikoislääkärikoulutusta.

Liikuntalääketiede on itsenäinen lääketieteen erikoisala ja sen tehtävänä on edistää väestön terveyttä, ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa sairauksia ja vammoja yksilöllistä, omatoimista fyysistä aktiivisuutta hyödyntäen. Liikuntalääketieteen erikoislääkärin on hallittava terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen suorituskyvyn selvittämisessä tarvittavat keskeiset menetelmät. Alan erikoislääkärin täytyy lisäksi muun muassa kyetä toimimaan koulutus-, asiantuntija- ja lääkäritehtävissä terveydenhuollon ja liikunnan organisaatioissa. Hänen pitää tietää kilpaurheilussa kielletyt lääkeaineet ja menetelmät sekä dopingvalvonnan periaatteet.

PNK on Turun yliopiston liikuntalääketieteen erikoistumisyksikkö ja ylilääkäri toimii Turun yliopiston liikuntalääketieteen vastuukouluttajana sekä valtakunnallisena kuulustelijana. Erikoistuva lääkäri osallistuu mm. muiden liikuntalääketieteeseen erikoistuvien lääkärien yhteistapaamisiin sekä paikallisiin ja valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin. Koulutusohjelmaan kuuluu myös osallistuminen omiin sisäisiin koulutustapaamisiin, Sydäntutkimuskeskuksen viikkokoulutuksiin, sekä mahdollisuus osallistua lääketieteellisen tiedekunnan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan erittäin lukuisiin koulutustilaisuuksiin. Erikoistuva lääkäri toimii Turun Seudun Urheiluakatemian lääkärinä.