Tutkimusyhteistyössä

Tutkimusyhteistyöprojektit

 • STRIP
  Sepelvaltimotaudin Riskitekijöiden Interventiotutkimus yhteistyössä Sydäntutkimuskeskuksen kanssa.
 • LASERI
  Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimus yhteistyössä Sydäntutkimuskeskuksen kanssa.
 • NoFlu – Respiratoriset virusinfektiot huippu-urheilijalla
 • TELS
  Terveyttä edistävä liikuntaseura – liikuntalääketieteen keskusten yhteinen monikeskustutkimus.
 • FIREA
  Tutkimus selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä.
 • Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimus
 • Navy MedStep
  Tutkimuksen tavoitteena on Merivoiminen henkilökunnan fyysisen toimintakyvyn ja terveyden parantaminen sekä alushenkilökunnan kuormitukseen ja toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen alusolosuhteissa.
 • MaraCat
  Mitä maraton tekee sydämelle ja kuinka sydänriskejä tulisi mitata. Yhteistyössä  Tyks Sydänkeskus, valtakunnallinen PET-keskus ja Turun yliopiston biotekniikan laitos.
 • ExUrhot
  Tutkimus selvittää erittäin intensiivisen elämänaikaisen liikuntaharrastuksen vaikutuksia ja yhteyksiä terveyteen, hyvinvointiin ja ikääntymiseen.


Yhteistyökumppanit

 • Prof Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet
 • Prof Juhani Airaksinen, Tyks Sydänkeskus
 • Prof Tommi Vasankari, UKK-instituutti
 • Prof Sakari Orava, Mehiläinen NEO
 • Prof Kjell Nikus, TAYS sydänsairaala
 • Prof. Sari Stenholm, Kansanterveystiede, Turun yliopisto
 • Valtakunnallinen PET-keskus
 • Liikuntalääketieteen keskukset


PNK:n tutkijat

 • Prof Olli J. Heinonen
 • Apulaisprof. Katja Pahkala
 • LT Harri Helajärvi
 • LT Katja Mjøsund
 • LitT Esa Liimatainen
 • LL Kristian Johansson
 • LL Anne Flink
 • LL, erikoislääkäri Petri Kallio
 • LL, erikoislääkäri Kari Kangassalo
 • LL Ville-Mikko Mattila
 • LK Wilma Grönroos