FIREA-TUTKIMUS: KUUSIKYMPPISET NAISET LIIKKUVAT MIEHIÄ ENEMMÄN

Kuusikymppiset naiset liikkuvat miehiä enemmän niin töissä kuin vapaa-ajallakin

Turun yliopiston FIREA-tutkimuksessa selvitettiin ikääntyvien kuntatyöntekijöiden liikunta-aktiivisuutta työ- ja vapaapäivinä hyödyntämällä tarkkoja liikemittareita. Ammattiasemasta riippumatta naiset olivat miehiä aktiivisempia sekä työpäivinä että vapaa-ajalla. Tulokset on julkaistu arvostetussa työterveyden erikoislehdessä Occupational & Environmental Medicinessä.

– Kun tutkittavien keskimääräisiä tuloksia tarkasteltiin tunti tunnilta, huomattiin, että aktiivisuus alkoi työpäivinä vapaapäiviä aikaisemmin ja siinä näkyi kaksi piikkiä, aamulla klo 6–8 ja iltapäivällä klo 16–18. Nämä ajat näyttävät osuvan työmatkoihin. Vapaapäivinä aktiivisuus alkoi myöhemmin ja oli korkeimmillaan puolen päivän aikaan, minkä jälkeen se laski iltaa kohden, kertoo tutkimusartikkelin vastuukirjoittaja, erikoistutkija Anna Pulakka.

Tutkijat olivat kiinnostuneita päivittäisen aktiivisuuden eroista sukupuolen ja ammattiryhmien välillä. Naiset olivat keskimäärin kaiken kaikkiaan aktiivisempia kuin miehet. Naisilla ei ollut eroa työ- ja vapaapäivien aktiivisuusmäärässä, mutta miehet olivat aktiivisempia vapaapäivinä kuin työpäivinä.

– Tutkimuksemme osoittaa, että työhön ja työmatkoihin liittyvä aktiivisuus muodostaa suuren osan päivittäisestä aktiivisuudesta ainakin ikääntyvillä työtekijöillä. Olisikin tärkeää, että aktiivista kulkemista työpaikoille tuettaisiin ja siihen kannustettaisiin nykyistä enemmän. Lisäksi istumapainotteista työtä tekeviä työntekijöitä ja erityisesti miehiä tulisi rohkaista lisäämään aktiivisuutta työpäivään esimerkiksi käyttämällä portaita hissin sijaan ja tauottamalla istumista jaloittelutauoilla, painottaa FIREA-tutkimuksen johtaja, dosentti Sari Stenholm.

Lue koko uutinen FIREA-tutkimuksen sivuilta.
Alkuperäisartikkeliin >>