LIIKUNTARAPORTTI 2017

Istuminen ja muu paikallaanolo täyttää suomalaisten päivän

Tuoreen 6.9. julkaistun Liikuntaraportin keskeiset tulokset osoittavat, että suomalaiset aikuiset ovat valveilla vajaat 15 tuntia vuorokaudesta ja viettävät suurimman osan tästä ajasta paikallaan, istuen tai makuulla. Reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen käytetään alle tunti päivässä. Terveyskuntotestien (hartianseudun liikkuvuus, muunneltu punnerrus, kuuden minuutin kävelytesti) tulokset ovat keskimäärin parempia miehillä kuin naisilla, samoin nuorilla ikäluokilla verrattuna vanhempiin.

Aikuisten liikkumisessa ja paikallaanolossa ei näyttäisi tapahtuneen kovin suuria muutoksia kuuden viime vuoden aikana.

Lapset ja nuoret puolestaan ovat paikallaan istuen tai makuulla keskimäärin puolet valveillaoloajastaan ja liikkuvat vähintään reippaasti vajaat 2 tuntia päivässä. Paikallaanolon aika lisääntyy iän myötä, arkipäivinä liikutaan enemmän kuin viikonloppuisin. Vähän liikkuvilla lapsilla merkittävä osa liikkumisesta arkisin tapahtuu koulupäivän aikana. 60 vuotta täyttäneillä päivän aktiivisin hetki sijoittuu puolenpäivän tietämille, mutta keski-ikäisillä aikuisilla näkyy myös toinen aktiivisuuspiikki alkuillan tunteina. Istuminen ja muu paikallaanolo sen sijaan jakautuu tasaisemmin päivän ajalle ja sitä on kaikilla ikäryhmillä runsaasti.

Liikuntaraportissa on käytetty pohja-aineistoina alustavaa aineistoa Suomi 100 KunnonKartta-väestötutkimuksesta, jossa PNK oli mukana toteuttamassa osatestejä Turun alueella. Tämän lisäksi käytettiin Terveys 2011 -tutkimuksen, Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH), LIITU 2016 -tutkimuksen sekä Puolustusvoimien ja Move!-mittausten aineistoja. Erona aikaisempiin katsauksiin tässä raportissa esitetyt liikkumisen ja paikallaanolon tiedot perustuvat liikemittareilla tehtyihin objektiivisiin mittauksiin.

Raportti: Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen kunto (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:30)