#TUTKIMUSTIISTAI: LIIKUNTA JA IMMUUNIPUOLUSTUS

Tällä viikolla lääkärimme Harri Helajärvi muistuttaa ajankohtaisesta aiheesta.

Covid-19 pandemia on saanut meidät miettimään, miten itse kukin voisi parantaa immuunipuolustustaan. Liikunnalla on todistetusti positiivinen vaikutus immuunipuolustukseen, mutta optimaalisesta frekvenssistä, kestosta, intensiteetistä ja liikuntamuodosta, joka tuottaisi parhaan tulokseen eri spesifisissä kohderyhmissä, ei ole tarkkaa tietoa. Esimerkiksi lihaskuntoliikuntaa ja korkeatehoista intervalliharjoittelua (HIIT) ei ole tutkittu niin paljoa kuin kestävyysliikuntaa, jonka positiivisista vaikutuksista immuunipuolustukseen näyttö on suurin.

Tärkeää on pyrkiä noudattamaan liikkumissuosituksia, liikkua kohtalaisesti hikoiluttavasti ja hengästyttävästi, säännöllisesti, vähintään 150 minuuttia viikossa (lyhyemmissä tai pidemmissä jaksoissa) ja harrastaa lihaskuntoliikuntaa 2x/vko. Tämän lisäksi on hyvä välttää pitkäkestoisia (>60 min) paikallaanoloja ja istumisjaksoja. Vain muutaman minuutin fyysiset aktiivisuudetkin pitkin päivää näyttäisivät ylläpitävän immuunipuolustusta runsaaseen ja jatkuvaan paikallaanoloon verrattuna.

Ei ole näyttöä, että selvästi suositukset ylittävä, rasittava liikunta (esim. maratonille harjoittelu) vahvistaisi immuunipuolustusta. Äärimmilleen viety liikuntaharjoittelu voi jopa heikentää immuunipuolustusta ja lisätä infektioiden riskiä, varsinkin jos rasittavaa liikuntaa tehdään tottumatta, riittävästä ravitsemuksesta ei pidetä huolta, syntyy lihasvaurioita tai jos altistuu suurille ihmismäärille (esim. matkustaessa tai yleisessä liikuntatapahtumassa).

Riskin vähentämiseksi kannattaa siis – yleisten infektiota torjuvien toimien lisäksi – liikunnassa pitää huolta asteittaisesta kuormituksen lisäyksestä, riittävästä ravitsemuksesta ja palautumisesta sekä hyvästä, mahdollisesti erilaisiin, olosuhteisiin sopeutumisesta ennen vaativaa suoritusta. Kannattaa muistaa, että muutamille erityisryhmille säännöllisen liikunnan immuunipuolustusta vahvistava vaikutus on erityisen tärkeää. Tällaisia ryhmiä ovat mm. ikääntyvät, syöpäpotilaat, lihavat, elintapasairauksia (joissa on taustalla matalaa, kroonista tulehdustilaa) sairastavat, diabeetikot, kroonisia virusinfektioita sairastavat.

Jälleen yksi hyvä syy pysyä säännöllisesti aktiivisena ja välttää runsasta paikallaanoloa, niin työssä kuin vapaa-ajalla muistaen, että jokainen pienikin liike merkitsee. Hyvä immuunipuolustus on tärkeää erityisesti nyt Covid-19 pandemian aikana – lähdetään siis liikkeelle suositukset huomioiden, vaikka kauniissa kevätsäästä nauttien!

Alkuperäinen julkaisu: Baker, FL, Simpson RJ. Exercise to Support Optimal Immune Function. ACSM’s Health & Fitness Journal: 1/2 2021 – Volume 25 – Issue 1 – p. 5-8.