#TUTKIMUSTIISTAI: LIIKUNTA JA LUUT, OSA 1/4 – LIIKUNTA PITÄÄ LUUT LUJINA

Liikunnan merkitys luuston terveydelle on valtava. Luuliikunta on luuston terveyttä ylläpitävää ja edistävää liikuntaa. Luu tarvitsee kalkin, D-vitamiinin ja hormonien lisäksi monipuolista säännöllistä kuormitusta pysyäkseen lujana: tärähdyksiä, vääntöä, kiertoa, suunnanmuutoksia. Luun terveyttä ylläpitää myös liikunta, joka ehkäisee kaatumisia ja murtumia. Tällaista on tasapainoharjoittelu esim. tanssin tai joogan muodossa, jolloin yleinen kaatumisherkkyys vähenee. Voimaharjoittelu, jonka ansioista alaraajojen lihasvoimat ovat sellaisella tasolla, että sängystä tai WC-istuimelta pääsee nousemaan turvallisesti ilman pelkoa kaatumisesta, on myös tällaista. Kaikki tämä on tärkeää ikääntyneen itsenäiselle toimintakyvylle.

Yleiset liikkumissuositukset ovat hyvä ohjenuora: väh. 150 min kohtuukuormitteista tai väh. 75 min raskasta kestävyysliikuntaa viikossa ja lisäksi 2 krt/vko lihaskuntoharjoittelua. Ikääntyneiden kannattaa tehdä tasapainoharjoitteita viikoittain. Esimerkiksi näin kesällä pallopelit kavereiden tai perheen kanssa ovat loistavaa luuliikuntaa: juostessa tulee iskuja ja tärähdyksiä, pelitilanteissa tulee lisäksi äkillisiä suunnanmuutoksia ja kiertoliikkeitä. Näistä kaikista luut tykkäävät!

Lähteet:

  • S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services; 2018.
  • Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 23.04.2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
  • UKK-instituutti: Luuston lujuus –Internet-julkaisu (11/2020). Saatavilla Internetissä: ukkinstituutti.fi