#TUTKIMUSTIISTAI: LIIKUNTA JA LUUT, OSA 2/4 – LUUSTO ERI ELÄMÄN VAIHEISSA

Luuston lujuus hankitaan nuorena. Aikuisuudessa lujuus säilyy oleellisesti ennallaan ja ikääntyessä se alkaa hiljalleen vähentyä. Eli lyhyesti sanottuna nuoruudessa hankittu luusto on se, jolla loppuelämä eletään. Luumassa lisääntyy runsaaseen 20. ikävuoteen asti. Tämän vuoksi lapsuuden ja nuoruuden monipuolinen, luustolle erilaisia ärsykkeitä antava liikunta on tärkeää, ja enemmän liikkuvilla nuorilla luusto onkin lujempi. Aikuisillakin säännöllinen, monipuolinen liikunta ylläpitää luuston lujuutta.

Naisilla luumassa alkaa vähetä nopeasti vaihdevuosi-iässä: kun estrogeenitasot tippuvat, luu alkaa menettää massaansa, sen mineraalipitoisuus laskee ja luusta tulee hauraampaa. Ääritilanteessa puhutaan osteoporoosista. Tämä muutos on hitaampaa, jos luusto on ennen vaihdevuosia vahvempi. Miehillä testosteronitasot eivät putoa ikääntyessä yhtä dramaattisesti, minkä vuoksi osteoporoosi on miehillä harvinaisempi, joskin myös miesten luumassa hiljalleen vähenee ikääntymisen myötä. Ikääntyneiden liikunta hidastaa luumassan menetystä ja ehkäisee kaatumisia – ja pitää yllä itsenäistä toimintakykyä.

Lähteet:

  • S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services; 2018.
  • Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 23.04.2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
  • UKK-instituutti: Luuston lujuus –Internet-julkaisu (11/2020). Saatavilla Internetissä: ukkinstituutti.fi