#TUTKIMUSTIISTAI: LIIKUNTA JA LUUT, OSA 3/4 – VAHVAN LUUSTON MERKITYKSESTÄ

Liikkumattomuuden seurauksena luusto menettää lujuutensa nopeasti: esimerkiksi kipsatussa raajassa voi tapahtua useamman kymmenen prosentin menetys luumassassa muutamien viikkojen aikana! Tällainen muutos yleensä aikuisellakin kyllä palautuu, mutta selvästi hitaammin kuin menetys on tapahtunut.

Luuston kannalta tärkeää onkin säännöllisyys liikunnassa: liikkumattomuus haurastuttaa luustoa eikä yksittäiset, silloin tällöin tapahtuvat liikuntatuokiot riitä ylläpitämään luuston lujuutta.

Ikääntyneillä luusto on monesti hauras ja luunmurtumat kaatumisten seurauksena ovat ikävän yleisiä. Kaatuminen voi perusterveestä nuoresta tai aikuisesta tuntua vähäiseltä pikku jutulta, mutta ikääntyneemmällä väestöllä sillä voi olla yksilölle katastrofaaliset seuraukset: lonkkamurtuma, viikkojen tai jopa kuukausien sairaala- ja laitoshoito, pahimmillaan liikkumiskyvyn ja itsenäisen elämän menetys ja siirtyminen pysyvästi laitokseen tai tuettuun asumiseen.

Toki myös yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat huomattavia: yhden lonkkamurtuman leikkaus- ja muu hoito maksaa yhteensä noin 30 000 euroa. Näistä syistä ikääntyneiden kaatumisten ehkäisy ja vahvan luuston ylläpito onkin äärimmäisen tärkeää.

Lähteet:

  • S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services; 2018.
  • Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 23.04.2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
  • UKK-instituutti: Luuston lujuus –Internet-julkaisu (11/2020). Saatavilla Internetissä: ukkinstituutti.fi
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: PERFECT-hankkeen tulosraportti, 2018. Viitattu 21.6.2021. Saatavilla Internetissä: thl.fi