#TUTKIMUSTIISTAI: LIIKUNTA JA LUUT, OSA 4/4 – VOIKO LIIKUNTA HEIKENTÄÄ LUUTA?

Luu tarvitsee kalkin, D-vitamiinin ja hormonien lisäksi monipuolista säännöllistä kuormitusta pysyäkseen lujana. Aliravitsemustilassa syntyy epätasapaino: heikon ravitsemuksen takia kalsiumin ja D-vitamiinin saanti voi olla puutteellista ja hormonaalinen tilanne voi heikentyä.

Naisilla merkkinä voi olla kuukautiskierron häiriöt ja/tai kuukautisten poisjäänti. Luu alkaa haurastua, aivan kuten vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla estrogeenimäärän romahtaessa. Ääritapauksessa nuorellakin aliravitsemus voi johtaa osteoporoosiin.

Vaikka luu tarvitsee kuormitusta, liika voi olla liikaa. Rasitusmurtuma voi olla lopputulos liian kovasta, yksipuolisesta kuormituksesta, kehonhallinnan puutteista tai edellä mainitusta aliravitsemustilasta. Rasitusmurtumia esiintyy eri lajien edustajilla juoksijoista uimareihin ja voimistelijoista palloilulajien harrastajiin. Murtuman paikka vaihtelee lajissa kuormittuvan kehonosan mukaan.

Rasitusmurtumia, kuten muitakin rasitusvammoja, ehkäistään huolehtimalla harjoittelun monipuolisuudesta, sopivasta harjoitusmäärästä, palautumisesta ja riittävästä ravinnosta. Uutta lajia aloittaessa olisi hyvä muistaa sopiva nousujohteisuus harjoitusmäärissä, alkuinnostuksen huumassakin.

Lähteet:

  • S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services; 2018.
  • Liikunta. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 23.04.2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
  • UKK-instituutti: Luuston lujuus –Internet-julkaisu (11/2020). Saatavilla Internetissä: ukkinstituutti.fi