TYÖHYVINVOINTIA – TIEDOLLA, TAIDOLLA JA TUNTEELLA

MITEN TEILLÄ JAKSETAAN TÖISSÄ?

Te olette työyhteisönne parhaita asiantuntijoita. Me PNK:ssa voimme – ja haluamme – auttaa, jotta voisitte vieläkin paremmin. Toteutamme työhyvinvointipalvelumme tiedolla, taidolla ja tunteella!

Yksittäisiä työhyvinvointipäiviä tai -tapahtumia voi vielä varata syksylle 2018, mutta teemme mielellämme myös tarjouksen pidemmästä kuntoremontti- tai hyvinvointivalmennuskokonaisuudesta, joiden toteutus voidaan aloittaa keväällä 2019. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Asiakasvastaava Outi Rautalin
outi.rautalin@utu.fi, puh. 010 3365 101

MITEN TYÖHYVINVOINTIPALVELUMME TOTEUTETAAN?

Tarvittaessa arvioimme aluksi työyhteisönne nykytilaa esim. sähköisin kyselyin ja tunnistamme kohderyhmän – tai useampia. Näin voimme tarkentaa ja priorisoida edistettäviä hyvinvoinnin osatekijöitä sekä valita niihin sopivat toimenpiteet. Osallistujilla on myös mahdollisuus vaikuttaa palvelukokonaisuuksien sisältöihin.

Toteutamme palveluja kolmella eri tasolla:

1) PERUSTEET: Valikoituja täsmäiskuja yrityksen ja työntekijöiden kanssa yhdessä rakentaen.

2) NOSTE: Tavoitteellinen sarja työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä jatkuvan, positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi ja uuden työhyvinvoinnin kulttuurin luomiseksi.

3) KOKONAISUUS: Monipuoliset ”avaimet käteen” -palvelut

  • nykytilanteen arvio
  • kohdennetut ryhmä- sekä yksilöpalvelut
  • etävalmennus tai muu seurantajakso

Tavoitteena on mahdollisimman voimakas yksilön motivaation ja pystyvyyden tunteen lisääminen, jota seuraa:

  • työyhteisön hyvinvoinnin parannus
  • hyvän työssä jaksamisen ja ilmapiirin positiivinen vaikutus tulokseen
  • työhyvinvoinnin rakentuminen osaksi yritysstrategiaa

Toimenpiteiden jälkeen keräämme palauttetta, jotta tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan mitata ja seurata. Palautteiden pohjalta suunnittelemme jatkotoimenpiteitä ja voimme mahdollisesti tunnistaa kokonaan uusia kehittämisalueita.

Ja ei huolta, voit jättää toteutettavien palveluiden käytännön suunnittelun ja järjestelyt kokonaan meille! Holiday Club Caribia tarjoaa loistavat puitteet ruokailuihin, viihtymiseen sekä tarvittaessa majoitukseenkin.

PIDEMMÄT KUNTOREMONTTIKURSSIT

Meillä PNK:n terveydenhuollon ammattihenkilöillä on pitkä kokemus kuntoremonttikurssien järjestämisestä. Kurssit suunnitellaan ja toteutetaan työpaikan sekä työterveyshuollon yhteistyönä siten, että kuntoremontin sisältö ja pituus vastaavat työpaikan tarpeita. Kurssilla voi olla myös jokin erityinen painotus, kuten Hyvä ikä 60+ tai Painonhallinta.

Kursseilla keskitymme asiakkaan fyysisen kunnon, työhyvinvoinnin ja henkisen jaksamisen varhaiseen tukemiseen kuntoutuksen keinoin. Osallistujat oppivat tunnistamaan itselleen tärkeät ja terveyttä ylläpitävät tekijät sekä vahvistamaan niitä.

Kuntoremonttikurssin kesto on yleensä 5–7 vrk ja kurssiin voidaan liittää etävalmennusosuus ja/tai seurantajakso. Kurssi voi toteutua useassa jaksossa tai yksittäisinä päivinä. Kurssin suunnittelussa huomioimme, että siitä muodostuu työhyvinvointia tukeva tarkoituksenmukainen kuntoutuskokonaisuus, joka toteutetaan noin vuoden aikana.

Kurssi voi sisältää mm. kuntotestejä, asiantuntijaluentoja, toiminnallisia harjoituksia, ryhmäkeskusteluja ja ohjattua liikuntaa.

Työterveyshuolto ohjaa kuntoremonttikurssille asiakkaan, jonka terveys ei ole vielä heikentynyt, mutta työpaikalla esimies tai työterveyshuolto on havainnut työntekijän työkykyyn vaikuttavia riskitekijöitä. Myös asiakas itse voi havahtua oman työhyvinvointinsa muutostarpeeseen, ja hän hakeutuu työterveyshuollon ohjaamana kuntoremonttiin.

Kurssista on mahdollisuus saada KELA:n kuntoutusrahaa.


LYHYEMMÄT TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄT JA -TAPAHTUMAT

Joskus lyhyempi tyhy-päivä voi olla sopiva irtiotto työpäivän arjesta. Voitte yhdistellä PNK:n palveluja – luentoja, mittauksia, liikunnan ohjausta – vaikka kokouksen tai seminaarin oheen. Me rakennamme toiveidenne tyhy-hetken, tai jaksotetun suunnitelmallisen kokonaisuuden. Katso esimerkkejä työhyvinvointipäivän toteutuksesta.

Haluamme rakentaa juuri teidän yrityksenne tarpeisiin sopivan ratkaisun, joten ota rohkeasti yhtettä, niin jutellaan lisää!

Outi Rautalin
fysioterapeutti (YAMK), asiakasvastaava
outi.rautalin@utu.fi
puh. 010 3365 101

Asiakaspalautteita työhyvinvointipalveluistamme:

”Ryhmän fysioterapeutti hyvin ammattitaitoinen ja antoi rutkasti motivaatiota.!

”Kiitos erittäin monipuolisesta ohjelmasta ja erityisesti eri liikuntamuodoista! Innostus kasvoi viikon aikana.”

”Mukava henkilökunta, joka osasi ottaa kaikki kuntoutujat huomioon yksilöinä ja kannustaa kaikkia tarpeen tullen.”       

”Luennot olivat helposti omaksuttavia, joista sai hyviä työkaluja arkeen. Helppoja toteuttaa, suuri hyöty.”

”Suosittelisin kokonaisuutta kenelle tahansa ikään tai lähtökohtiin katsomatta.”